HİZMETLERİMİZ

Özel Yazılım

Özel Yazılım Nedir?

Özel yazılım, firmaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi süreçlerine uygun olarak tasarlanan ve yazılımı bu yönde yapılan programlara denmektedir.

Piyasada her firma ve sektöre göre uygun bütçeli paket yazılımlar bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu programlar tam olarak istenene cevap veremeyebilir. Böyle durumlarda her şirket kendi için özel yazılım geliştirmeye ihtiyaç duyar. Yazılımın kabiliyetine göre fiyatlandırılan özel yazılımlar, bir çok firmaya avantaj sağlamaktadır.

Özel Yazılımlar, piyasada hazır olarak satılan programlardan farklı olarak yazılım firmaları tarafından şirketlerin belli ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkar, uzun araştırmalar ve detaylı çalışmalar sonrasında oluşturulur. Oluşturulduktan sonra, kullanım ihtiyacı olan firmalara satılır ve onların sistemlerine entegre edilir. Yazılımı yapan firmalar, sistemlerin tasarlanması ve yazılmasının yanı sıra satış sonrası hizmetleri de sağlar. Bu hizmetler eğitim, danışmanlık, destek ve geliştirme şeklinde olabilir. Özel yazılımlar pratik ve düşük maliyetli çözümler sunmaları bakımından oldukça tercih edilmektedir.

İş süreçlerini kısaltan ve şirket verimliliğini arttıran özel yazılımlar; Muhasebe yazılımları, proje yönetim sistemleri, teklif yönetim sistemleri, ilk sistemleri, veri sistemleri ve bunun gibi çeşitli görevleri olan yazılımlardır. Bu tür yazılımlar şirket ihtiyaçlarına göre web yazılım veya mobil uygulama olarak geliştirilebilmektedir.

Şirketler Özel Yazılıma Neden İhtiyaç Duyar?

İş süreçleri sektöre göre farklılık gösterebildiği için hazır paket sistemlerdeki özellikler ihtiyaçları her zaman karşılayamaz. Hazır paket sistemler tüm sektörlerin genel ihtiyaçlarına göre tasarlandığı için üzerinde geliştirmeyi ancak sağlayıcı firma istediği zaman yapabilmektedir ve bu geliştirmelerin yapılma süreçleri uzun olmaktadır.

Zaman ve maliyet kaybı yaşamadan iş süreçlerinizi kısaltmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sonradan çıkabilecek tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel yazılım geliştirme çözümlerini tercih edebilirsiniz.

Şirketlerin özel yazılım kullanmalarında, en sık karşılaşılan nedenlerden biri, şirketin hazır yazılımı kullanırken herhangi bir problem ile karşılaşması ve sorun yaşaması, bunun üzerine en makul çözümü aramasıdır.

Ayrıca şirketlerin neden özel yazılım ihtiyacı duyduğunu maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz; • Büyümek
• Karlılığı yükseltmek
• Verimliliği arttırmak
• Şirket içi yönetimi tek bir yerden sağlamak
• Mobilleşmek
• Hızlanmak
• Tasarruf yapmak ve maliyetleri düşürmek
• Teknolojinin gücünden faydalanmak
• Hem şirket içi hem şirket çevresiyle sağlıklı iletişim kurmak

Özel Yazılım Sistemlerinin Hazır Sistemlerden Farkları Nelerdir?

• Gelişime açık bir yapıdadır. Özel yazılım, ihtiyaçlarınızın sonradan belirginleşmesi, artması, değişmesi gibi durumlardan etkilenmez bu senaryolara her zaman hazırlıklıdır.
• Diğer sistemlerle entegrasyon kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu sayede verilerinizi tek bir yerde toplayıp raporlayabilirsiniz.
• Özel yazılım projeniz şirketinize ait olmaktadır, paket sistemler genelde lisans ücretleriyle kiralanmaktadır.
• Paket sistemlerde fazla olan, kullanılmayan birçok özellik bulunduğundan yavaş çalışmaktadır. Özel yazılım projeniz ihtiyaçlarınıza odaklanıp üretildiğinden yüksek performans ile çalışmaktadır.
• Projenizi tablet, mobil gibi farklı platformlarda kullanabilir ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

Özel Yazılım Geliştirmenin Avantajları Nelerdir?

• Şirket ihtiyaçlarına uygun ve esnek çözümler sunar
• İş süreçlerinizi değiştirmeden hızlı kullanım kolaylığı sağlar
• Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar
• Gereksinim duyulan diğer sistemler ile entegrasyonu vardır
• PC, Mac, Tablet ve mobil gibi farklı platformlarda çalışabilir
• Sonradan çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilir
• Özel yazılımlar tamamen şirketlerin kendilerine özel iş akışları dikkate alınarak tasarlanır. Bu da şirketin ihtiyaç ve eksiklerini doğrudan gidermeye yönelik çözümler sağlar
• Yazılımdan en doğru şekilde faydalanabilmek adına özel yazılım firması tarafından teknik destek ve eğitim hizmeti sağlanır.
• Yazılım şirket verilerine her yerden ve her an kolay ulaşım sağlar. Bu da şirkete mobil olma yeteneği kazandırır. Çalışanlar ve yöneticiler sadece ofiste değil, her yerde şirkete yönelik satış, pazarlama, finans ya da toplantı gibi işlemleri gerçekleştirebilir.
• Özel yazılımlar şirket verilerini sürekli analiz ederek şirket çalışanları faydalı olabilecek geri bildirimler sağlar.
• Şirketin mevcut durumu ile ilgili düzenli raporlar sunar. Bunu günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak yapabildiği gibi istenilen özel aralıklarda da anlık olarak rapor almak mümkündür.
• Şirketin yaklaşan etkinlikleri, ödemeleri, toplantıları, eğitimleri vb. özel durumları hatırlatarak hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar.
• Şirket içi iletişim özel yazılım üzerinden sağlanabilir. Bu yazılım kullanılarak şirket içi yazışmalar, online toplantılar, ortak çalışmalar, belge ve dosya paylaşımı gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Özel Yazılımın Riskleri Nelerdir?

Her yenilik ve yatırımda az da olsa bir risk bulunur. Bir işletmeye özel yazılım satın almak da önemli bir yatırımdır, bu sebeple avantajlarının yanında risklerini de bilmek önemlidir. Özel yazılımların avantajlarında olduğu gibi risklerinde de aynı durum geçerlidir: her işletme için yaptığı işe göre farklı riskler söz konusudur.

Ancak genel olarak her işletmede karşılaşılabilecek risklerden bahsetmek mümkün. Bunlar şöyledir;

• Öncelikli sorun özel yazılımın şirket çalışanları tarafından uyum sağlanabilecek seviyede olmamasıdır. Çalışanlar kullanamadığı sürece özel yazılımın hiçbir anlamı olmayacaktır.

• Yazılımın da şirketin altyapısına uymaması farklı bir risk konusu olarak karşınıza çıkar. Bazı şirketlerin özel yazılımdan önce daha köklü teknolojik yeniliklere gitmesi gerekebilir.

• Bununla birlikte şirketin özel yazılımı satın aldıktan sonra yazılımın bakımı, geliştirilmesi gibi gelecekte bütçe ayrılması gereken kalemler için yeterli kaynağı sağlayamaması da üründen elde edilecek verimi düşüreceğinden olası riskler arasında kabul edilebilir.

Tüm bu risklerin önüne geçmek, iyi bir analiz ve iyi bir yazılım firması ile mümkündür. Pandora Yazılım ve Güvenlik Sistemleri olarak bizler her işimizde büyük bir önem ile bunu yapıyoruz.

Özel Yazılım Satın Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özel yazılımların her şeyden önce oldukça büyük yatırımlar olduğunu unutmamak gerektiğini söylemiştik. Bu da hangi özel yazılım firması ise çalışılacağına doğrudan bağlıdır. Bunun için dikkate almamız gereken konular maddeler halinde şöyledir;

Eğer sadece tek bir şirkete özel çalışabilecek bir iç ekip oluşturmak mümkünse süreç çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Çünkü bu ekip hem tüm konsantrasyonunu bu şirkete verecek hem de şirketin işleyişine birebir şahit olarak şirketi dışarıdaki bir firmadan çok daha iyi tanıyabilecektir.

Bunun için yapılacak en önemli şey yeni gelecek özel yazılımın şirkete nasıl katkılar sağlayacağını, işleri nasıl kolaylaştıracağını ve çalışanları nasıl geliştireceğini anlatmaktır.

Özel Yazılım Firması Nasıl Seçilmelidir?

Gelin buna maddeler halinde bir göz atalım;

Bunun için, firmalardan özel yazılım hizmeti satın almış ve yazılım firması tarafından referans olarak gösterilen şirketler ile iletişime geçerek memnuniyet araştırması yapabilirsiniz. Pandora Yazılım ve Güvenlik Sistemleri olarak biz referanslarımıza güveniyoruz. Web Sitemizden kolayca referanslarımıza ulaşabilirsiniz.

Özel Yazılım Geliştirilirken Nasıl Bir Yol İzlenir?

Bunları maddeler halinde açıklarken örnek olması açısından Pandora Yazılım ve Güvenlik Sistemleri olarak izlediğimiz yolu referans verdik.

• Tasarım:

Yazılım uzmanları, ekibe verilen dokümanı kullanarak, yazılımı tasarım konusunda hazırlar, takım içerisinde değerlendirmeye sunar. Değerlendirilerek revize edilen doküman yayınlanır. Gerekirse, bu doküman müşterinin onayına sunulabilir.

Bir işletme içerisindeki herkesin kolayca anlayabileceği ve kullanabileceği ara yüzler tasarlamalı, karmaşık yapılara yer vermemelidir. İşletmeye özel yazılım satın almasındaki amaçlardan birinin işletmedeki çalışanların iş yükünü hafifletmek olduğunu unutmamalı ve çalışanlara, bu yazılımı kullanabilmek adına yeni sorumluluklar edinme gereksinime yol açmamasına dikkat etmesi gerekir.

• Kodlama:

Yazılım uzmanları, onaylı Yazılım İhtiyaçları ve Yazılımın Tasarımı dokümanına göre yazılım kodlamasını gerçekleştirir.

Yazılımlar genelde farklı farklı modüllerin bir araya gelerek uyumlu ve entegre bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla öncelik bu modüller tespit edilir. Modüller belirlendikten sonra proje ekibi oluşturulur ve firma çalışanları ile görev dağılımı yapılır. Her bir modül tamamlandıktan sonra müşterinin onayına gönderilir. Eğer müşteri değiştirilmesi ya da eklenmesi gereken bir detaya ihtiyaç duyarsa istenen revizeler sağlanır. Tekrar müşteri onayına gönderilir. Onaylanan modüller birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde bir araya getirilerek özel yazılım ortaya çıkarılır.

Yazılan kodlar için takım içerisinde değerlendirme süreci işletilir. Kodu yazan yazılım uzmanı, değerlendirme sürecinde tespit edilen düzeltmeleri yapar ve kodlar üzerinde testler gerçekleştirilir.

• Test :

Uzmanlar, Yazılım İhtiyaçları Dokümanı içerisindeki gereksinimleri test eden senaryolardan oluşan Yazılım Test Dokümanını üretir ve kalifikasyon testleri yapılır. Hata bulunursa, yazılım uzmanı hatayı giderir ve test uzmanına geri iletir. Bu çevrim, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder.

• Entegre etmek:

Son haline gelen özel yazılım için bir sonraki adım şirkete entegre edilmesidir. Şirketin altyapısı ile uyumlu çalışabilmesi adına bazı entegrasyonlar gerekir. Bu uyumlulaştırma çalışmaları da belli bir sürece yayılabilir.

Yazılımın her bir çalışanın cihazlarına kurulması, mevcut sistemlere bağlanması, yönetim ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması gibi süreçler entegre çalışmalarına dahildir.

Bunların yanında en önemlisi yazılımın güvenliğinin sağlanmasıdır. Hem yazılıma hem de şirkete tehdit oluşturabilecek herhangi bir güvenlik açığının olmaması için uyumlulaştırma sürecinde tüm önemler alınmalıdır.

• Müşteri testleri:

Projenin tamamlanıp müşteri işletmeye entegrasyonu sağlandıktan sonra hemen çalışmaya başlamasını beklemek hata olur. Öncelikle bir süre test etmek gerekir.

Çalışanların yeni ürünü kullanmayı öğrenmesi, alışması için de bu test sürecine ihtiyaç vardır.

Bunlara ek olarak bir ürün hakkında verimlilik analizi yapmanın en iyi yolu onu denemektir. Test sürecinde şirketin tamamı ya da seçilen örnek bir grubun özel yazılımı kullanması, kullanım sırasında meydana gelebilecek hata ya da eksiklerin tespit edilmesine yardımcı olur.

Bu süreçte, tasarım aşamasında akla gelmemiş olan talepler olursa, gerekli revizelerin yapılması için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Test aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşılma ve herhangi bir revize talebi olmazda proje canlı olarak kullanıma açılır.

• Sürüm yayınlama ve kullanıma açma:

Entegrasyonu sağlanan, başarıyla testlerden geçen yazılımın son sürümü müşteriye sunulur ve uygun bulunursa yayınlanıp kullanıma açılır.

• Eğitim ve Destek:

Özel yazılım firmaları, müşterisine sağladığı hizmetten en yüksek faydanın sağlanabilmesi adına ürünü kullanacak çalışanlara ve yöneticilere eğitim verir. Yazılımın şirkete sağlayacağı faydalardan bahseder ve bu faydaların sağlanabilmesi ürünü nasıl kullanmak gerektiğini çalışanlara öğretir.

Eğitimin yanında teknik destek de önemlidir. Firmanın, ürettiği yazılımı sattıktan sonra müşteri ile ilişiğini tamamen kesmesi söz konusu olamaz. Çünkü bu ürünler düzenli bir bakım ve sürekli geliştirme isteyen ürünlerdir.

Çoğunlukla online altyapıda çalışan bu sistemlerin, gelişen teknolojiye paralel olarak geliştirilmemesi ve sistem gereksinimlerinin giderilmemesi durumunda sık sık problem yaratması kaçınılmaz olur. Bu nedenle özel yazılımı üreten firmanın sık sık bakımlar yapması gerekir.

Ayrıca mevcut piyasa koşullarına uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için düzenli sistem geliştirme sağlamalıdır. Bu yazılımlar uzun yıllar boyunca kullanılırken, şirketin de zaman içerisinde farklı yapılanmaya gitmesi gündeme gelebilir.

• Geri dönüşler:

Kullanılan programın kalitesi ve yapılan projenin başarısının değerlendirilmesi, daha sonra yapılacak işlerde başarı sağlayacağı için belirli aralıklarla geri dönüşler alınır.

Başarılı Bir Özel Yazılım Geliştirmek İçin Tavsiyelerimiz;

Özel Yazılım yaptırmak isteyen firmalara Pandora Yazılım ve Güvenlik Sisemleri olarak verebileceğimiz tavsiyelerimizi maddeler halinde sıraladık. Projenizin zamanında ve sıkıntısız olarak devreye alınması için bu kriterlere uymanız ve bu şekilde çalışılması önemlidir.

• İsteklerinizi not edin
• Planlamanızı yapın
• Yazılımın devreye alınacağı tarihi net olarak belirleyin
• Yazılımcıya taleplerinizi e-mail ile açık bir şekilde iletin
• Sabırlı olun, takviminize uymaya çalışın
• Sözleşme yapın
• Bir anda tüm modüllerini yazılım içinde olmasını istemeyin, özel yazılım geliştirmeyi fazlara bölün
• Firmanızda bir proje grubu kurun
• Haftalık olarak yazılım geliştirmeyle ilgili yazılım yapan firmadan bilgi alın
• Basit ve kullanabilir bir tasarım isteyin, tasarımdan daha çok yazılımın alt tarafına odaklanın
• Mobil cihazlarla uygun bir tasarım yapılmasını talep edin
• Özel yazılım geliştiren firmanın taleplerine hızlı cevap verin
• Yazılımın yayına alındığından sonraki bölümünü de dikkate alın, bakım anlaşması yapın.

Özel yazılım zamandan ve kaynaktan tasarruf imkanı sağlar, düşük bütçeler ile her firma kendi yazılımını yaptırabilir. Kendi ihtiyaçlarına uygun olarak yaptırılan özel yazılımlar şirketin büyümesine, verimliliğinin artırmasına, zamandan tasarruf sağlanmasına yardımcı olur.